Mateřské centrum Pohádka Jesenice u Prahy, z.s. je spolek MAMINEK NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ.

Co děláme ?

 
 • Nabízíme bezpečné a harmonické zázemí dětem, maminkám i celým rodinám
 • Podporujeme komunitní život v Jesenici
 • Uspokojujeme přirozené potřeby dětí a maminek na mateřské dovolené
 • Podílíme se na kulturním vyžití ve městě

Jsme maminky na mateřské a pracujeme bez nároku na odměnu..

Řídíme se Etickým kodexem Sítě MC, který garantuje, že členská organizace MC Pohádka z.s. není zřízena za účelem vytváření zisku.

V Mateřském centru pomáhají rodiče na matařské dovolené již řadu let. Proč to děláme?

Naším centrem za devět let provozování již prošla celá řada maminek, které se aktivně podílely na chodu a odvedly nesmírné množství dobrovolnicky vykonané práce. Proč to dělají? Mnohým z nás, aktivním maminkám, se tak splní sen mít příležitost něco změnit. Ať už je to chuť být nápomocná a užitečná nejen v domácnosti, nebo rozptýlit obavu ze stereotypu.  Víme, jak se cítíme a proto si uvědomujeme, jak je pro rodinu důležitá role maminky. Všem maminkám, které navštíví MC Pohádka pomáháme k tomu, aby byly spokojené ve své roli a aby volný čas, kterého příliš nemají, využily smysluplně, například k sebepoznání.

Co o sobě říkají sami aktivní maminky?    

„Tato činnost mě velmi naplňuje a často mi pomáhá nezapadnout do stereotypu na mateřské. Navíc jsem v Pohádce potkala - já i synové mnoho přátel a kamarádů. Za to patří Pohádce velký dík.“ 

„Volný čas, který trávím s dětmi v Pohádce mne inspiruje a motivuje zároveň pro další práci.“ 

„Tato práce mi dovoluje naplno využít mé pracovní zkušenosti a dává mi možnost předat Pohádce pozitivní energii, kterou mám díky zážitkům na MD a svým dcerám.“ 

STAŇ SE JEDNOU Z NÁS! MÁŠ CHUŤ POZNAT NOVÉ KAMARÁDY, POMOCT V HERNĚ, NEŽ SI TVÉ DĚTI ZDARMA POHRAJÍ? KONTAKTUJ NÁS...

 

Hlavní poslání a cíle :

 • Aktivní trávení volného času rodičů s dětmi na mateřské dovolené
 • Podpora výchovných dovedností rodičů a všestranného rozvoje dítěte
 • Poradenství pro rodiče a jejich děti
 • Prevence sociální izolace rodičů na MD
 • Aktivní seberealizace (vedení kursů či programů) rodičů na MD
 • Usnadnění návratu maminek z MD na pracovní trh
 • Rozvíjení sociálních kontaktů a dovedností našich nejmenších
 

Co je mateřské centrum?

Mateřské centrum (dále jen MC) je nezisková organizace, místo, které je otevřené především všem maminkám, tatínkům, prarodičům a jejich dětem.

 • zřizují ho maminky na mateřské dovolené, které se zároveň podílejí na jeho samosprávě a zajišťují programy
 • umožňuje maminkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají
 • nabízí pomoc svépomocí, vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností a laické poradenství
 • děti zde nacházejí přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji maminku v jiné roli než v domácnosti
 • neformální charakter a pomáhá nalézat nové přátele
 • vzniká dobrovolnou činností občanů a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti a posiluje mateřskou roli ženy
 • v MC se učí rodiny využívat volný čas, proto dochází i k prevenci kriminality
 • pomáhá ženám udržovat jejich profesní orientaci a posiluje jejich sebevědomí
 • založení občanského sdružení, shánění prostorů a peněz, budování samosprávy MC, koncipování a zajišťování programů, starost o public relation, fundraising vyžaduje orientaci v zákonech, těsný kontakt s obecními úřady a zájem o obecné dění. To všechno se musejí ženy zakládající MC naučit

V ČR a v ostatních zemích světa existuje organizace na podporu mateřských center tzv. Síť mateřských center (více na https://www.materska-centra.cz/sit-mc-v-cr/co-jsou-mc/), která v současné době sdružuje již na 200 mateřských center v České republice!


POMOŽTE NÁM S NÁKLADY NA PROVOZ MATEŘSKÉHO CENTRA V JESENICI.

 
DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM, KTERÝM NENÍ LHOSTEJNÁ PRÁCE DOBROVOLNÍKŮ

 

 


Fotogalerie: aktuálně z našich akcí ..

/album/fotogalerie-o-nas/img-7937-jpg/

—————

/album/fotogalerie-o-nas/img-7883-jpg/

—————

/album/fotogalerie-o-nas/img-7889-jpg/

—————

/album/fotogalerie-o-nas/img-7894-jpg/

—————

/album/fotogalerie-o-nas/img-7910-jpg/

—————

/album/fotogalerie-o-nas/img-7963-jpg/

—————

/album/fotogalerie-o-nas/img-7977-jpg/

—————

/album/fotogalerie-o-nas/img-3697-jpg/

—————

/album/fotogalerie-o-nas/img-3748-jpg/

—————

/album/fotogalerie-o-nas/img-3750-jpg/

—————

/album/fotogalerie-o-nas/img-3747-jpg/

—————

/album/fotogalerie-o-nas/img-3771-jpg/

——————————


Kontakt

MC Pohádka Jesenice z.s.

Budějovická 303

předseda : 739 063 142Kalendář akcí

V této rubrice nejsou žádné články.