11.10.2011 21:28

Respektovat a být respektován - základní kurz

MC Pohádka ve spolupráci se SPOLEČNOSTÍ PRO MOZKOVĚ KOMPATIBILNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
www.zkola.cz/respektovat  (lektorky: Bc. Hana Čechová, PhDr. Lucie Dobešová, Mgr. Lucie Sušická)

pořádá kurz

RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN - ZÁKLADNÍ ČÁST

1. seminář a 2. seminář
Středy 5. října a 12. října 2011 od 17.30 do 20.30 hodin

JAK POSTUPOVAT PŘI OPRÁVNĚNÝCH POŽADAVCÍCH VŮČI DRUHÝM (DĚTEM I DOSPĚLÝM)

Při výchově dětí po nich každodenně něco požadujeme (udržování pořádku, sebeobsluhu, slušné chování, apod.). Jedna z myšlenek semináře je, že nezáleží jen na tom, CO žádáme, ale mnohem více, než si připouštíme, na FORMĚ, jakou to říkáme. V semináři rozebíráme nejčastěji používané „tradiční“ přístupy (např. vyčítání, hrozby, pokyny atd.) a společně s účastníky přicházíme na to, proč někdy nezabírají i jaké další nežádoucí dopady mají. Po analýze neefektivních komunikačních stylů nabídneme výchovné postupy a komunikační dovednosti, které přispívají k větší pohodě ve vztazích a mají šanci snížit počet konfliktů s dětmi, podporují jejich odpovědné chování a jejich sebeúctu, ale jsou rovněž použitelné v komunikaci s dospělými.

3. seminář
Středa 19. října 2011 od 17.30 do 20.30 hodin

JAK JEDNAT S DĚTMI NEBO S DOSPĚLÝMI,
KTEŘÍ DÁVAJÍ NAJEVO NEGATIVNÍ POCITY

Emoce mění naše vnímání i chování. V rozrušení nepomáhá logické vysvětlování, neslyšíme dobře míněné rady, otázky nám vadí. Tato lekce se zabývá pochopením emocí a nácvikem empatických reakcí, které pomohou rozrušenému dítěti vyrovnat se se svými pocity a zklidnit se natolik, abychom mohli opět jednat na racionální rovině nebo řešit konflikt.

4. seminář
Středa 9. listopadu 2011 od 17.30 do 20.30 hodin

KONFLIKTY MEZI DĚTMI, VYTVÁŘENÍ NÁVYKŮ
Dovednosti z předcházejících tří seminářů doplníme o další souvislosti (podpora sebeúcty dětí, možnosti zvládání vlastních emocí) a propojíme je s postupy při vytváření návyků i při řešení konfliktů mezi dětmi.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 1400,-Kč za celou základní část (nelze se přihlašovat jen na některá témata),
PLATBA: přímo v MC Pohádka nebo na účet: 216116141/0300
PŘIHLÁŠKY: na emailu mcpohadka.jesenice@gmail.com  
MÍSTO KONÁNÍ: MC Pohádka, Jesenice, Průmyslová 1055 - www.mcpohadka.cz

Účastníci kurzu obdrží písemné shrnující materiály a budou mít možnost zakoupit si knihu Respektovat a být respektován. Semináře jsou akreditovány MŠMT, zájemcům lze vydat osvědčení o absolvování kurzu.

—————

Zpět


Kontakt

MC Pohádka Jesenice z.s.

Budějovická 303

předseda : 739 063 142Kalendář akcí

V této rubrice nejsou žádné články.