02.09.2010 22:14

Popis kroužků z prvního pololetí 2010

Zpívání pro děti ve věku 4-6 let

I v dalším pololetí otevíráme oblíbený kurz Zpívání . Vaše děti se v něm hravou formou seznámí s lidovými písněmi, zlepší si hudební sluch a hlas, naučí se správně dýchat, doprovodí se na jednoduché rytmické nástroje a protáhnou si tělo v krátkých dramatických etudách. To vše pod vedením profesionální zpěvačky a maminky dvou dětí.

Kurz je určen dětem ve věku 4 až 6 let, bez doprovodu rodičů.

Termín: čtvrtek od 16.30 hodin – 1.lekce 11.2.2010
Cena: permanentka na 13 vstupů 845,- Kč (plánováno 15 lekcí)
jednorázové vstupné 80,- Kč

Registrace: Kateřina Špičková, tel. 604200926, Kacka.spickova@seznam.cz

Yamaha - 2. pololetí 2009/2010

STŘEDA (od 3. 2. - 16 lekcí)
Lektorka: Iveta Patáková
9.00 – 9.45 První krůčky k hudbě 1 (18 měsíců – 4 roky)
10.00 – 10.45 První krůčky k hudbě 1 (18 měsíců – 4 roky)
11.00 – 11.45 První krůčky k hudbě 2 (18 měsíců – 4 roky) od března zrušen
15.30 - 16.15 KKK nadstavba - NOVĚ (pro 4 leté děti)

Lektorka: Dita Hánová
14.30 – 15.15 Rytmické kroky (4 – 6 let)
15.30 – 16.15 První krůčky k hudbě 2 (18 měsíců – 4 roky)
16.30 – 17.15 Rytmické kroky (4 – 6 let)

ČTVRTEK (od 4. 2. 16 lekcí)
Lektorka: Markéta Farkasová, od března Monika Urbanová
9.00 – 9.45 Hrátky s robátky (4 - 18 měsíců)
10.00 – 10.45 První krůčky k hudbě 1 (18 měsíců – 4 roky)
11.00 – 11.45 První krůčky k hudbě 1 (18 měsíců – 4 roky) - od března zrušen

HRÁTKY S ROBÁTKY pro děti od 4 do 18 měsíců

Nejnovější program HŠ YAMAHA pro děti od 4 do 18 měsíců! Podstatou je rozvoj všech smyslů a hudebních schopností, prohloubení citového vztahu k matce i proces "volného objevování", jenž dává dítěti možnost pozorovat a objevovat nabízené předměty. Společný zpěv, poslech hudby a hudebně - pohybové hry.

PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ pro děti od 18 měsíců do 4 let

Všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Program obsahuje jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností). Děti ve věku 18 měsíců - 4 roky si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům.

NÁDSTAVBA KKK pro děti ve věku 4 roky

Nově otevřeno pro starší děti, kombinace Prvních krůčků a Rytmickými kroky. V polovině školního roku není vhodné nastupovat nový stupeň.

RYTMICKÉ KROKY pro děti od 4 do 6 let

Program volně navazuje na První krůčky, jde však již o cílenou hudební průpravu. Děti od 4 do 6 let zvládají hravou formou základy hudební nauky ve spojení s praktickými činnostmi - poslech hudby, rozvoj hudební představivosti. Zpěv a elementární hra na hudební nástroje (flétnu i keyboard) může ulehčit rozhodnutí o typu případného dalšího hudebního vzdělávání.

Kroužky vedené aktivními maminkami

Dílnička

Kroužek je určen pro děti od 2,5 roku. Z polotovaru si děti vyrobí hračku, dekoraci do pokojíčku, dárek pro své blízké. Děti budou zkoušet různé techniky malování, budou stříhat, lepit.... a vše by měly zvládnout samy, případně jen s malu pomocí rodičů. Jednotlivé lekce se přizpůsobí momentální chuti tvořit, náladě a věku přítomných dětí.

Flétnička pro děti od 3 do 5 let

Děti se hravou formou naučí základy hry na zobcovou flétnu. Děti budou potřebovat pouze flétničku, všechny ostatní materiály budou dostávat na kurzu. Bližší info a registrace: andel.petule@seznam.cz nebo tel. 731 554 030.

Cena: 50Kč/45min.
Termín: pondělí, 16.00-16.45h

Koťátka

aneb zpíváníčko je kroužek zaměřený na rozvoj vnímání hudby, spojený s pohybem. Tento kroužek je určen pro děti asi od 1 do 3 let. Ve 30ti minutách si s dětmi zpíváme klasické lidové písničky, prokládáme je spoustou známých říkanek, které jsou vždy doplněny pohybovými kreacemi. Nechybí ani tvořivá činnost s obrázky a písničky k nim. Zpíváníčko je vhodné jak pro roční děti, tak i pro ty starší, neboť je ke každému dítěti v rámci možností přistupováno individuálně.

Mimísci

Maminky jsou s miminky v těsném kontaktu prostřednictvím her, říkanek a mimi cvičeníčka. Odreagují se a znovu načerpají energii. Zařazena je diskuze k vzájemné výměně zkušeností. Kurz zohledňuje potřeby miminek. Je umožněno kojení, přebalovaní, atd. Doporučujeme přinést pohodlnou měkkou podložku (deku) - pro miminka a pohodlné oblečení na cvičení - pro maminky. V rámci kroužku budou probíhat i různé přednášky od pediatrů, fyzioterapeutů a dalších odborníků.

Batolátka (od 1 roku do 2 let)

Sluníčka (od 2 do 3 let)

Mimísci nám vyrostli a kroužek s nimi plynule přechází do Batolátek atd. Dál zvesela rozvíjíme jejich pohybové dovednosti za doprovodu říkadel a jiných hrátek. V kontaktu jsou nejen maminky navzájem, ale i dětičky, které zde navazují první sociální vazby.

 

Tanečky

Během tohoto kurzu se Vaše děti naučí nové taneční kroky, probudí nebo povzbudí svůj talent a nasměřují svou energii zábavným a smysluplným směrem.

Tanečky jsou pro děti od 3 – 6 let. Tento věk je ideální období pro zapojení dítěte do zájmově zaměřené pohybové činnosti - výrazně se rozvíjí pohybová aktivita, dítě se osamostatňuje, učí se spolupracovat, hledá si kamarády. Je kladen důraz na:

  • všestranný pohybový rozvoj - pro děti v tomto věku je všestranné zaměření aktivit velice důležité, přetěžování některých svalových skupin a zanedbání jiných může poškodit tělesný vývoj
  • gymnastickou průpravu - základ pro jakékoliv další sporty
  • hravou formu – vychází se z možností dětské pozornosti, často střídáme činnosti
  • cviky pro správné držení těla - vedeme děti k návyku správného držení těla, zařazujeme aktivity vhodné pro správný vývoj páteře
  • utváření kladného vztahu ke sportu - přejeme si, aby se sport stal pro děti oblíbeným způsobem trávení volného času, proto jim připravujeme vhodné příležitosti a snažíme se je náležitě je nadchnout :-)

Termín: od 2. týdne v září: každé úterý od 16, 30 a čtvrtek od 17, 30
Cena kurzovného: 70 Kč na místě, 1.120 Kč za pololetí Délka kurzu: 20 lekcí
Rezervace: Kateřina Helísková - 608 32 86 82, tanecky@centrum.cz

 

—————

Zpět


Kontakt

MC Pohádka Jesenice z.s.

Budějovická 303

předseda : 739 063 142Kalendář akcí

V této rubrice nejsou žádné články.