24.05.2011 17:41

Nové kroužky Kateřiny Helískové - již od září v MC Pohádka

Neváhejte své děti přihlásit do kroužků Kateřiny Helískové, od září vypisuje hned dva - Baletky a Tanečky pro děti od 3-6 let

Hodiny budou probíhat vždy ve čtvrtek 1. lekce od 16:30 - 17:15 a 2. lekce od 17:15 - 18:00

Baletky: 3 – 6 let

V tomto kurzu se zaměříme na správné držení těla, aby si ho děti zautomatizovaly při veškerém pohybu. Naučíme se pohybovat ladně a esteticky.
Děti budou vedeny k přesnému opisování zadaných pohybů, čímž se učí přesnosti a detailní práci s jednotlivými částmi svého těla. Během lekce bude také kladen důraz na improvizaci a zapojení vlastní kreativity.
Kroužek je určen pro mladé slečny. Cílem není vychovat z dětí baletky, ale poskytnout jim průpravu pro další možný taneční vývoj a rozvinout vnímání
pohybu a hudby. Zároveň se budeme snažit rozvíjet schopnost vzájemné spolupráce mezi dětmi.
Na začátku každé lekce se rozběháme a protáhneme. Poté bude následovat výuka základních baletních prvků a kroků, improvizace na hudbu. Na konci dostanou děti odměnu.
Během pololetí se „naučíme“ 1-2 tanečky, které Vám předvedeme na ukázkové hodině. Během lekce používáme šátky, obruče a jiné sportovní pomůcky.
Cena kurzu: 1.200,- /pololetí (15 lekcí)
Kurz vede: Kateřina Helísková; tanecky@centrum.cz; 608 328 682

Tanečky: 3 – 6 let

Kroužek je určen pro mladé slečny a nebojácné chlapce.
Na začátku každé lekce se rozcvičíme, protáhneme. Poté bude následovat výuka tanečních kroků, taneční soutěž a
improvizace na hudbu. Na konci děti dostanou odměnu.
Během pololetí se „naučíme“ 2-3 tanečky, které Vám předvedeme na ukázkové hodině. Tančíme na známé pohádkové a dětské písničky. Při tanci používáme např. různé sportovní pomůcky, šátky, obruče.
Cílem tohoto kurzu je postupně rozvíjet pohybové schopnosti, podpořit schopnost vyjádřit se pohybem, naučit se vnímat rytmus a prožít radost z tance. Právě v tomto jsou malé děti nepřekonatelné. Plně využívají svoji fantazii a nemají zábrany, nestydí se pohybem vyjádřit, jak hudbu cítí, jaké emoce a představy v nich vyvolává.
Cena kurzu: 1.200,- /pololetí (15 lekcí)
Kurz vede: Kateřina Helísková; tanecky@centrum.cz; 608 328 682

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE: Přihláška do kroužků MC Pohádka Jesenice.doc (29 kB)

Kateřina Helísková

Děti jsou pro mě velkou inspirací a zejména neuvěřitelným zdrojem energie. Práce s nimi mi
přináší nový pohled na svět, který se zdá být v tu chvíli bezelstným a upřímným. Vedení dětí,
obohacování je nejrůznějšími informacemi a předávání zkušeností se mi zdá být smysluplné
a vždy se těším na pocit radosti, když mi dají děti vděčně najevo nadšení z určité aktivity. Za
velmi důležitý a podstatný považuji pozitivní a vlídný přístup k dítěti.
Vzdělání a praxe
1991 – 2002 – členka Tanečního divadla Teplice – moderní a scénický tanec
2001 – 2004 – vedoucí a lektorka taneční skupiny Dogmatic, děti od 7 do 15 let
2005 – 2008 – vychovatelka ve škole přírodě Žihle, vedoucí na dětských táborech
2007 – 2009 – lektorka dětského aerobicu a tance – agentura Kroužky s.r.o.
2007 – nyní – vedení dětských kurzů – RC Baráček
Spolupracovala:

  • Agentura Kroužky – dětský aerobic, moderní tanečky
  • Pohyb Dětem – dětský aerobic
  • MC Pohádka – tanečky, prázdninový kurz (tanečky, dílničky)

—————

Zpět


Kontakt

MC Pohádka Jesenice z.s.

Budějovická 303

předseda : 739 063 142Kalendář akcí

V této rubrice nejsou žádné články.