08.09.2016 00:05

Hudební kurzy Yamaha

Program Robátka

je určen pro děti od 4 do 18 měsíců. Na jeho vývoji se podílela celá řada odborníků z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a dětské neuropsychologie. Děti získávají v kurzu první elementární povědomí o hudbě, důležitou částí je "volné objevování“ s podněty od lektorky, dále pak společný zpěv, poslech hudby a jednoduché hudebně-pohybové hry. Úloha rodičů spočívá v zajištění a zaopatření dětí.
Počet dětí ve skupině: 8-12 dětí v doprovodu jednoho z rodičů
Učební doba: jedna lekce týdně, 45 minut.
Obsah učiva: poznávání světa hudby prostřednictvím senzomotorických zkušeností.

Program První krůčky k hudbě

Pro děti od 1,5 roku do 4 let vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, jednoduché taneční krůčky, rytmizování básní, hra na rytmické hudební nástroje a doplňující výtvarné či pracovní činnosti. Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí. Díky aktivní účasti jednoho z rodičů (prarodičů/au-pair), využívání zajímavých učebních materiálů je hudební působení cílené a intenzivní.

Počet ve skupině: 10 - 12 dětí s dospělým doprovodem.
Učební doba: jedna lekce týdně, 45 minut.
Obsah učiva: tematické písně, rytmické hry, elementární hra na hudební nástroje, pohybové hry spojené s poslechem hudby, výtvarné a pracovní činnosti.
Učební materiál:  leporela, CD s písněmi.

Program Rytmické krůčky

Program Rytmické krůčky volně navazuje na První krůčky k hudbě, jedná se však již o cílenou hudební průpravu pro děti od 4 do 6 let. Děti zvládají hravou formou základy hudební nauky ve spojení s praktickými činnostmi a důraz je kladen především na rozvoj hudební představivosti.

K tomu slouží zejména:

  • vnímání metra, rytmu a interpretace na dětské hudební nástroje
  • rytmizace, melodizace a scénické vyjádření říkadel
  • intonace pomocí solmizačních slabik
  • orchestrální hra s využitím klasických i dětských hudebních nástrojů
  • cílený poslech spojený s intenzivním vnímáním hudby

Elementární hra na hudební nástroje (zobcová flétna, keyboard, melodické rytmické nástroje…) může ulehčit rozhodnutí o typu případného dalšího instrumentálního vzdělávání.

Více informací a ON-LINE ZÁPIS pouze na: www.yamahakurzy.cz!

 

—————

Zpět


Kontakt

MC Pohádka Jesenice z.s.

Budějovická 303

předseda : 739 063 142Kalendář akcí

V této rubrice nejsou žádné články.